YURGEN KLOPP BU HƏRƏKƏTİNƏ GÖRƏ İNGİLTƏRƏ FUTBOL FEDERASİYASI TƏRƏFİNDƏN CƏZALANDIRILDI.